HOME > COMPANY > 네트워크

서울시 강서구 남부순환로195 (내발산동,맥익스프레스빌딩)

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
정규철 상무 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-7348-9629 kcjung@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김성년 차장 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-3936-9864 snkim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김천중 차장 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-3943-9781 cjkim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김성오 과장 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-5324-6834 sokim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
이지훈 과장 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-4445-2755 jhlee@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(CHINA & SOUTHEAST ASIA)

이름 Office Mobile E-mail Fax
박기철 차장 82-2-2661-3401(내선 200) 82-10-6236-9363 kcpark@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
서동파 차장 82-2-2661-3401(내선 201) 82-10-3058-0820 dpseo@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김진수 과장 82-2-2661-3401(내선 301) 82-10-3062-5861 jskim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
허준원 과장 82-2-2661-3401(내선 204) 82-10-2102-6993 jwheo@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
정종욱 과장 82-2-2661-3401(내선 206) 82-10-8005-3093 jwjung@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
최태용 계장 82-2-2661-3401(내선 205) 82-10-9478-4158 tychoi@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
박칠봉 계장 82-2-2661-3401(내선 303) 82-10-8242-0511 cbpark@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(JAPAN & WORLD WIDE)

이름 Office Mobile E-mail Fax
이영철 과장 82-2-2661-3401(내선 410) 82-10-3246-4713 yclee@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김인태 대리 82-2-2661-3401(내선 400) 82-10-3632-0138 itkim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
이주호 대리 82-2-2661-3401(내선 401) 82-10-2378-5247 jpn@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE(FREIGHT FORWARDING)

이름 Office Mobile E-mail Fax
김진원 상무 82-2-2661-3401(내선 704) 82-10-5139-9985 kai@imcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
박경희 과장 82-2-2661-3401(내선 506) 82-10-9055-0805 jenny@imcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
정혜진 대리 82-2-2661-3401(내선 501) 82-10-2750-3249 amy@imcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
고길훈 대리 82-2-2661-3401(내선 601) 82-10-4510-9027 ghko@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

CLOSING TEAM

이름 Office Mobile E-mail Fax
장지석 대리 82-2-2661-3401(내선 209) 82-10-6389-3247 jsjang@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
이용정 대리 82-2-2661-3401(내선 207) 82-10-4149-0881 yjlee@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
박혜성 사원 82-2-2661-3401(내선 404) 82-10-7189-7753 rfc@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

ACCOUNTING SECTION

이름 Office Mobile E-mail Fax
조동휘 부장 82-2-2661-3401(내선 704) 82-10-8735-8144 dhcho@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
김영남 차장 82-2-2661-3401(내선 702) 82-10-2637-6045 ynkim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402
심윤경 차장 82-2-2661-3401(내선 701) 82-10-3256-5525 ykshim@mcexpress.co.kr 82-2-2661-3402

MEI GLOBAL(TRAVEL AGENCY)

이름 Office Mobile E-mail Fax
- 82-2-2666-9324 - - -
부산지사
부산시 강서구 유통단지1로 41(대저2동) 부산티플렉스 106호 111호,211호

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
윤상원 부장 82-51-323-3400(070-7893-9862) 82-10-6799-9215 sbyoon@mcexpress.co.kr 82-51-796-3003
윤영식 부장 82-51-323-3400(070-7893-9862) 82-10-9281-5638 ysyoon@mcexpress.co.kr 82-51-796-3003

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

김수민 대리 82-51-323-3400(070-7893-9861) 82-10-2113-0824 smkim@mcexpress.co.kr 82-51-796-3003
중부사업소
충청남도 천안시 서북구 오성8길 37, 101호(두정동, 디오)

MARKETING & CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
김영진 부장 070-4064-1783 82-10-4783-1783 0177831783@mcexpress.co.kr 070-4065-1783
중국(청도지사)

No.8 danshun Road, yuhuangling Industrial Park, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province
山东省青岛市城阳区玉皇岭工业园丹顺路8号

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
석대림 차장 86-532-8776-8980~1 86-186-5324-0600 dlshi@seohoinc.com 86-532-8776-8983

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
손려화 차장 86-532-8776-8980~1 86-185-6161-1670 lhsun@seohoinc.com 86-532-8776-8983
권용기 과장 86-532-8776-8980~1 86-136-5532-7285 rqquan@seohoinc.com 86-532-8776-8983
최선자 계장 86-532-8776-8980~1 86-185-6161-8313 864817440@qq.com 86-532-8776-8983
란리사 계장 86-532-8776-8980~1 86-187-6653-3688 2648883510@qq.com 86-532-8776-8983
중국(연태지사)

1WANGDIANFANG, 53HAOLOUDONG, BAILINCHUNTIAN, ZHIFUQU, YANTAI, CHINA
山东省烟台市芝罘区黄务街道柏林春天53号楼

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
최춘영 경리 86-535-679-6887 86-158-6649-8725 chunyong75@126.com 86-535-673-4663

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
조수려 경리 86-535-679-6887 86-185-6161-1670 lhsun@seohoinc.com 86-535-673-4663
중국(위해지사)

SHANDONGSHENGWEIHAISHI GAOJISHU CHANYE KAIFAQU HUOJUNANLU HOUFENGXIXIAOXUEDUIMIAN SHANHAIJUNWANGDIAN 61-9
山东省威海市高技术产业开发区 火炬南路 后峰西小学对面山海郡61-9田园国际

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
유경 경리 86-631-578-3356 86-155-8838-4444 xiaodan226@126.com 86-631-578-3885

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
이원호 경리 86-631-578-3356 86-156-6231-1788 xiaodan226@126.com 86-631-578-3885
중국(광주지사)

No. 128, 1st Floor, Haifeng Business Building, No. 7, Qifu Erheng Road, Xiaogang, Yuncheng Street, Baiyun District, Guangzhou China
新地址 :广州市白云区云城街萧岗齐富二横路7号海锋商务大厦1楼128号 邮编:510410

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
한남수 경리 86-20-8634-1180 86-137-1112-2915 920763527@qq.com -

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
박철범 실장 86-20-8634-1180 86-186-8885-0732 1547022508@qq.com -
최장룡 주임 86-20-8634-1180 86-186-1305-0805 871281753@qq.com -
중국(상해지사)

74-102 HUAGUANG GARDEN NO 3297 HONGMEI ROAD SHANGHAI CHINA
上海市闵行区虹梅路3297弄74号102室

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
유광호 총경리 86-21-6446-6850 86-130-0320-5891 2682422020@qq.com 86-21-6405-4482

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
남금옥 경리 86-21-6446-6850 86-133-0166-9995 nanjinyu888@naver.com 86-21-6405-4482
중국(대련지사)

27–1-301Fengyuan Seascape of Tiger Beach, Zhongshan District, Dalian
大连市 中山区 老虎滩 丰源海景 27-1-301

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
장민 경리 86-411-8236-4633 86-133-5220-8633 haiyue1985224@163.com 86-411-8236-4518

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
양해월 과장 86-411-8236-4633 86-150-4049-4303 haiyue1985224@163.com 86-411-8236-4518
중국(심천지사)

Room 102, Building A, Jiehui Xingwei Logistics Park, No. 6040 Baoan Avenue, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen
深圳市宝安区宝安大道6040号杰辉兴围物流中心A102

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
김충남 지점장 86-755-8825-0534 86-138-0225-1681 szkimzn@hotmail.com -

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
남중용 차장 86-755-8619-5821 86-139-2465-5524 szssd@naver.com / szssd@hotmail.com -
이화연 대리 86-755-8825-0588 86-150-1920-9558 szssd@naver.com / szssd@hotmail.com -
베트남(하노이지사)

No.21, Lot B, Dong Me Resettlement Area, Me Tri, Nam Tu Liem District, Hanoi
Địa chỉ: Số 21, ngách 1, ngõ 45 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
하재홍 법인장 84-243-212-3326 84-97-478-9507 cbkandy2015@gmail.com -

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
LILY 84-243-212-3326 84-368-630-858 eximteam.meivina@gmail.com -
THANH HIEN 84-243-212-3326 84-364-663-507 eximteam.meivina@gmail.com -
베트남(호치민지사)

12/2 Nguyen Canh Di street,4ward, tan binh district, Ho Chi Minh city, Viet Nam.
12/2 NGUYỄN CẢNH DỊ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
박영민 부장 84-283-848-8334 84-93-768-5822 cbkandy2015@gmail.com -

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
YEN LY 84-283-848-8334 84-935-626-936 eximteam.meisgn@gmail.com -
캄보디아

SOKSALAM FORWARDING CO.,LTD ADD: HOUSE #126, ST.#30,SANGKAT SOMROUNGKROUM, KHAN PORSENCHEY, PHNOM PENH ,CAMBODIA.
អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ#126ផ្លូវ30 ភូមិតិកូបញ្ញេ សង្កាត់សំរោងក្រោម ខ័ណ្ឌពោសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញនិងទូរស័ព្ទលេខ

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
최건웅 지점장 855-023-950-580 855-097-828-9334 chg09788@gmail.com 855-023-950-582

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
김휘진 차장 855-023-950-580 855-088-652-5753 junkimdaniel@gmail.com 855-023-950-582
최현진 대리 855-023-950-580 855-086-811-995 ccc0978@gmail.com 855-023-950-582
미얀마

BaHtoo House section 2 DD5/room No.104, YANGON REGION, MYANMAR

MARKETING

이름 Office Mobile E-mail Fax
배상석 지점장 95-092-6061-8772 95-092-6027-7223 rgnbranch@mcexpress.co.kr -

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
AUNG SAN OO 95-092-6061-8772 95-094-0379-8239 rgnbranch@mcexpress.co.kr -
일본(나고야지사)

1-21 Chikamadori Street, Minami Ward, Nagoya, JAPAN
名古屋市南区千竈通1-21

MARKETING & CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
이시이 지점장 81-052-875-6367 81-090-5105-9584 info@mcexpress.co.kr 81-052-821-8567
한경희 부장 81-052-875-6367 81-080-3028-2981 hanishii-0825@tune.ocn.ne.jp 81-052-821-8567
일본(동경지사)
4F, UENOYOKOYAMA Bldg., 1-4-8, UENO, TAITO-KU, TOKYO, JAPAN
東京都台東区上野1-4-8上野横山ビル4階

MARKETING & CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
이선희 과장 81-03-6805-5262 81-070-7730-0646 express@konapon.com 81-03-5812-2352
일본(오사카지사)

4F, 5-7-3, Tanimachi, Chuo Ward, Osaka City, JAPAN
大阪市中央区谷町5-7-3 4階

MARKETING & CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

이름 Office Mobile E-mail Fax
김태오 부장 81-06-6949-9887 81-090-4308-3511 aozoraosaka@hanmail.net 81-06-6634-0273